• Polscy kierowcy wahadłowi
  • Bezpłatny transfer na dobę
  • ponad 3.000 miejsc parkingowych

Co to jest jednostka MPU?

Szkic samochodu i MPU

Badanie medyczno-psychologiczne jest konieczne, jeśli kierowca pojazdu zostanie przyłapany na jeździe z 1,6 promila (lub więcej). To samo dotyczy zresztą jazdy na rowerze lub jeśli we Flensburgu uzbiera się 8 lub więcej punktów. Punkty mogą się kumulować w różny sposób, na przykład, ograniczenie prędkości może zostać przekroczone kilka razy. Następnie nakładany jest zakaz na okres co najmniej 6 miesięcy. W przypadku szczególnie poważnych przestępstw może to być nawet do 5 lat lub dożywocie. W pewnych okolicznościach okres zakazu może zostać skrócony poprzez uczestnictwo w działaniach szkoleniowych. Jeśli zlecono wykonanie MPU, konieczne jest przeprowadzenie badania. Centrum MPU może być dowolnie wybrane. Koszty MPU mogą wynosić od 350,00 do 750,00 euro; nie obejmuje to kosztów próbek, które są ponoszone w przypadku nadużywania narkotyków. Cena jest zróżnicowana w zależności od przyczyny badania.

 

Przygotowanie do MPU

  • Bezpłatne wieczory informacyjne
  • Książka z pytaniami, które będą zadawane podczas egzaminu
  • Rozmowa z psychologiem ruchu (za opłatą), bezpłatna alternatywa (sesje grupowe, np. w Caritas)

W przypadku nadużywania alkoholu i narkotyków psycholog drogowy określi po przesłuchaniu, czy wystarczające jest kontrolowane spożywanie alkoholu, czy też należy przedstawić dowód abstynencji. Dowody te są pilnie potrzebne do MPU i należy je przynieść w dniu egzaminu. Dobre przygotowanie i dowody są warunkiem koniecznym do uzyskania pozytywnego wyniku MPU.

Czego mogę się spodziewać w MPU?

Trzyczęściowe MPU trwa zazwyczaj od 3 do 4 godzin.

Część 1: Badanie lekarskie: Podczas badania lekarskiego sprawdza się, czy nie doszło do nadużycia alkoholu, narkotyków lub leków. Służą do tego różne kwestionariusze, które zawierają pytania dotyczące prawa jazdy, pytania osobiste i medyczne.
Część 2: Badanie działania: Testuje się tu szybkość reakcji, percepcję sensoryczną, dokładność, a także odporność.
Część trzecia: Badanie psychologiczne wywiad: Tutaj uczestnik musi pogodzić się z zaistniałymi zdarzeniami. W tym wywiadzie szczególnie ważne jest zapewnienie, aby taka sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości.

Wynik MPU powinien być wysłany do domu tylko pocztą. Pozytywny wynik może zostać przekazany do biura rejestracji praw jazdy. Jeżeli wynik jest negatywny, należy powtórzyć badanie MPU i wycofać wniosek o przywrócenie prawa jazdy.

Jak mogę odzyskać moje prawo jazdy?

Wniosek o przywrócenie prawa jazdy musi zostać złożony na krótko przed upływem okresu zakazu. W tym celu należy okazać pozytywny wynik MPU w biurze ewidencji praw jazdy. Właściwy organ wyznaczy w tym celu termin, którego należy dotrzymać, w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony.

 

Powrót

Odwiedź nas na:

Link do McParking na Facebook
Link do McParking na Instagram
Link do McParking na Twitter
Link do McParking na LinkedIn
Verlinkung zu McParking auf Youtube