Utwórz swoje konto
Twoje hasło musi mieć co najmniej 8 znaków, zawierać 1 wielką literę i znak specjalny

Proszę o rozwiązanie zadania arytmetycznego!