• Jen pár minut od terminálu
  • Bezplatná kyvadlová doprava denně
  • více než 3 000 parkovacích míst

Co je to jednotka MPU?

Náčrt vozu a MPU

Lékařsko-psychologické vyšetření je nutné, pokud je řidič motorového vozidla přistižen při jízdě s 1,6 promile (nebo více). Totéž mimochodem platí i pro jízdu na kole nebo při nasbírání 8 a více bodů ve Flensburgu. Body se mohou sčítat různými způsoby, například může dojít k několikanásobnému překročení povolené rychlosti. Poté je uložen zákaz činnosti v délce nejméně 6 měsíců. V případě zvlášť závažných trestných činů to může být až 5 let nebo doživotí. Za určitých okolností lze dobu zákazu zkrátit účastí na vzdělávacích opatřeních. Pokud byla nařízena MPU, je nutné provést vyšetření. Středisko MPU lze zvolit libovolně. Náklady na MPU se mohou pohybovat od 350,00 EUR do 750,00 EUR; do této částky nejsou zahrnuty náklady na vzorky, které vznikají v případě zneužívání drog. Cena se liší v závislosti na důvodu vyšetření.

 

Příprava na MPU

  • Bezplatné informační večery
  • Kniha s otázkami, které budou položeny během zkoušky.
  • Rozhovor s dopravním psychologem (za poplatek), bezplatná alternativa (skupinová sezení, např. v Caritas).

V případě zneužívání alkoholu a drog dopravní psycholog po pohovoru určí, zda postačí kontrolované pití, nebo zda je třeba předložit doklad o abstinenci. Tyto důkazy jsou pro MPU naléhavě potřebné a měly by být přineseny v den zkoušky. Dobrá příprava a důkazy jsou předpokladem pro pozitivní MPU.

Co mohu očekávat na MPU?

Třídílná MPU trvá obvykle 3 až 4 hodiny.

Část 1: Lékařská prohlídka: Při lékařské prohlídce se zjišťuje, zda nedošlo ke zneužití alkoholu, drog nebo léků. K tomu slouží různé dotazníky, které zahrnují otázky týkající se řidičského průkazu, osobní a zdravotní otázky.
Část 2: Test výkonu: Zde se testuje rychlost reakce, smyslové vnímání, přesnost a odolnost.
3. část: Rozhovor v rámci psychologického vyšetření: Zde se účastník musí s událostmi vyrovnat. V tomto rozhovoru je obzvláště důležité zajistit, aby se taková situace v budoucnu neopakovala.

Výsledek MPU by měl být zaslán domů pouze poštou. Pozitivní výsledek lze předat úřadu pro registraci řidičských průkazů. Pokud je výsledek negativní, je třeba MPU opakovat a žádost o vrácení řidičského průkazu by měla být prozatím stažena.

Jak získám zpět svůj řidičský průkaz?

Žádost o vrácení řidičského průkazu musí být podána krátce před uplynutím doby zákazu řízení. Za tímto účelem je třeba na pracovišti evidence řidičských průkazů předložit pozitivní MPU. Příslušný orgán stanoví termín, který musíte dodržet, jinak bude žádost zamítnuta.

 

Zpět

Navštivte nás na:

Odkaz na McParking na Facebook
Odkaz na McParking na Instagram
Odkaz na McParking na Twitter
Odkaz na McParking na LinkedIn
Odkaz na McParking na Youtube