Zresetuj hasło

Proszę o rozwiązanie zadania arytmetycznego!