Obnovit heslo

Vyřešte prosím aritmetický problém!