• Polscy kierowcy wahadłowi
  • Bezpłatny transfer na dobę
  • ponad 3.000 miejsc parkingowych

E-samochody - Oto aktualne dotacje

E-samochód podłączony do stacji ładowania za pomocą kabla

 

Czy jeździsz już elektrycznie? Dla wielu osób przejście na e-mobilność jest po prostu zbyt kosztowne. Jest to zrozumiałe, ponieważ cena zakupu jest zazwyczaj wyższa, a osobna instalacja odpowiedniej linii zasilającej i gniazdka również są kosztowne. Państwo również dostrzegło ten problem i dlatego rozszerzyło i zwiększyło niektóre dotacje.

 

Wzrost subsydiów

Aby uczynić zakup bardziej atrakcyjnym, dotacje, z których połowa jest wypłacana przez rząd federalny, a połowa przez przemysł samochodowy, są zwiększane. W związku z tym premia za samochody z napędem wyłącznie elektrycznym wzrośnie z 4.000,00 EUR do 6.000,00 EUR za cenę katalogową poniżej 40.000,00 EUR. Wszystko powyżej granicy 40.000,00 EUR zostanie dofinansowane kwotą 5.000,00 EUR. Przewiduje się górną granicę 65.000,00 EUR dla ceny katalogowej netto. W przypadku hybryd typu plug-in premia wynosi obecnie 3.000,00 EUR, ale również w tym przypadku planowany jest jej wzrost. Dotacje dotyczą zarówno zakupu, jak i leasingu i zostaną przedłużone do 2025 roku. Te wysokie dopłaty mają zachęcić do zakupu kolejnych 650 000 do 700 000 pojazdów elektrycznych. Ważne: Samochód musi znajdować się na liście kwalifikujących się pojazdów elektrycznych, aby otrzymać te dotacje.

Podatki - korzyści dla samochodów elektrycznych

Jakiej kwoty podatku od pojazdów pozbywasz się w ciągu roku? Pojazdy wyłącznie elektryczne z pierwszą rejestracją do 31.12.2020 r. są zwolnione z tego podatku przez dziesięć lat. Nawet po zmianie właściciela, nowy właściciel korzysta ze zwolnienia podatkowego, pod warunkiem, że istnieje jeszcze okres pozostały do upływu terminu. Pojazdy hybrydowe są wyłączone z tego zwolnienia. Jeśli samochód elektryczny lub hybrydowy typu plug-in jest używany jako samochód służbowy, jest on opodatkowany stawką ryczałtową w wysokości 0,50% zamiast 1,00% ceny katalogowej.

Dalsze dotacje

Obecnie wprowadzono obowiązek emitowania przez pojazdy elektryczne sztucznych dźwięków przy niskich prędkościach, aby piesi i rowerzyści byli bardziej świadomi ich obecności. Ten akustyczny system ostrzegawczy (AVAS) jest również premiowany bonusem w wysokości 100.00 EUR. Jeśli chcesz doposażyć w niego swój samochód, również otrzymasz ten bonus. Niektóre miasta i gminy promują również budowę specjalnych linii energetycznych i gniazdek na prywatnych posesjach. Nie jest to jednak uregulowane w sposób jednolity. Bank KfW również posiada program dotacji, który wspiera stacje ładowania. Niektórzy dostawcy energii elektrycznej również dopłacają do samochodów elektrycznych. Oczywiście, ukrytym motywem jest to, że będziesz miał większe zużycie energii elektrycznej ze względu na nowy pojazd, będziesz musiał zapłacić więcej i bardziej prawdopodobne jest, że pozostaniesz u danego dostawcy ze względu na niewielką dotację.

W rzeczywistości, państwo stara się uprościć zakup samochodów elektrycznych i zapewnić wsparcie finansowe dla zainteresowanych stron. Jeśli więc rozważają Państwo zakup pojazdu elektrycznego, warto dokładnie sprawdzić, jakie dotacje są dostępne w Państwa mieście, u dostawcy energii elektrycznej oraz w banku KfW.

Już teraz cieszymy się, że w przyszłości będziemy mogli powitać Twój elektryczny pojazd na naszych parkingach! Przy okazji, czy wiesz, że możesz tu również naładować swój samochód elektryczny? Informacje o naszych urządzeniach do ładowania / stacjach ładowania można znaleźć tutaj.

 

Powrót

Odwiedź nas na:

Link do McParking na Facebook
Link do McParking na Instagram
Link do McParking na Twitter
Link do McParking na LinkedIn
Verlinkung zu McParking auf Youtube