Brak ważnego paszportu na krótko przed wyjazdem: Jak szybko zdobyć tymczasowy?

Ważna uwaga: Wszystkie informacje zawarte w tym artykule odnoszą się wyłącznie do obywateli niemieckich posiadających obywatelstwo niemieckie.

Nieważny paszport

Co należy zrobić, aby móc nadal podróżować

Zdarzało się to niezliczoną ilość razy: Wakacyjna podróż jest zarezerwowana, walizka spakowana, lot nawet odprawiony, a potem nagle zdajesz sobie sprawę, że twój paszport stracił ważność, źle go znalazłeś lub nawet wpadł w ręce złodzieja. Czy w ogóle potrzebny jest jeszcze paszport, czy może wystarczy inny dowód tożsamości? Czy istnieje sposób na uzyskanie nowego paszportu w krótkim czasie, a jeśli tak, to jakie dokumenty są potrzebne? Poznaj odpowiedzi na te pytania i dowiedz się w tym artykule, co jeszcze musisz wziąć pod uwagę, jeśli szybko potrzebujesz nowych dokumentów podróży.

W jakich krajach Niemcy nie potrzebują paszportu?

Zasadniczo obowiązują następujące zasady: podczas pobytu za granicą należy mieć przy sobie dokumenty tożsamości. W 27 krajach Unii Europejskiej wystarczy dowód osobisty. Większość krajów europejskich, które nie są członkami UE, akceptuje również dowód osobisty jako ważny dowód tożsamości obywateli niemieckich. W następujących krajach spoza UE, według Federalnego Urzędu Spraw Zagranicznych, Niemcom wystarczy dowód osobisty, aby wjechać do kraju.

 • Albania
 • Andorra
 • Bośnia
 • Hercegowina
 • Islandia
 • Liechtenstein
 • Macedonia
 • Monaco
 • Montenegro
 • Norwegia
 • San Marino
 • Serbia
 • Szwajcaria
 • Watykan

Z pewnymi wyjątkami dotyczy to również Mołdawii i Kosowa.

Poza Europą jedynie Turcja i niektóre kraje azjatyckie pozwalają na wjazd wyłącznie z dowodem osobistym. We wszystkich innych krajach paszport jest obowiązkowy. W większości krajów dodatkowa wiza nie jest konieczna. W przypadku USA i Kanady na wyjazd wakacyjny wymagane jest elektroniczne pozwolenie na wjazd. Dotyczy to również podróży służbowych o długości pobytu do 90 dni. Australia oferuje wizę elektroniczną.

Wskazówka: Jeśli chcą Państwo opuścić Niemcy bez ważnego paszportu, nie jest pewne, czy będą Państwo mogli wjechać do kraju docelowego i wrócić do Niemiec! Dlatego zawsze należy mieć przy sobie ważne dokumenty podróży.

Pieczątki z różnych krajów w paszporcie
Podwójne obywatelstwo

Masz dwie narodowości?

Według Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych międzynarodową praktyką jest, aby osoby posiadające podwójne obywatelstwo wjeżdżały do Niemiec i wyjeżdżały z Niemiec tylko z niemieckim paszportem, a opuszczały inne państwo, którego są również obywatelami, z dokumentem tożsamości tego państwa. Jeśli więc chcesz wyjechać z Niemiec do innego kraju, którego nie jesteś obywatelem, potrzebujesz niemieckiego paszportu. Jeśli natomiast chcesz wyjechać do kraju, którego nie jesteś obywatelem niemieckim, będziesz potrzebował jego dokumentu tożsamości. W razie wątpliwości należy jednak poinformować się o odpowiednich przepisach.

Dowód osobisty dla dzieci do lat 12

W przypadku dzieci poniżej dwunastego roku życia wystarczy paszport dziecka, ale od 1 stycznia 2021 roku jest on ważny tylko przez rok. Paszporty wydane przed tą datą są ważne przez sześć lat. Wspólny wcześniej wpis w paszporcie rodziców od 2012 roku nie jest już wystarczający. Inne dowody tożsamości, takie jak akt urodzenia, również nie są uznawane za ważny dokument podróży. Jeśli dziecko ukończyło dwanaście lat, przy pobycie w krajach pozaeuropejskich wymagany jest paszport z elektronicznym chipem. Zaletą paszportu dla dzieci jest to, że może być wydany natychmiast w Niemczech przez właściwy organ paszportowy i kosztuje tylko 13 euro.

Wskazówka: Paszport dla dzieci nie jest uznawany w każdym kraju, na przykład w USA, Australii, niektórych krajach afrykańskich i w Chorwacji, która nie należy do strefy Schengen! Dlatego odpowiednio wcześnie przed wyjazdem należy zasięgnąć informacji na temat wymagań dotyczących wjazdu do kraju docelowego.

Dowód osobisty dla dzieci do lat 12

Przepisy szczególne dotyczą dzieci niepełnoletnich

Jeśli chcesz ubiegać się o tymczasowe dokumenty podróży dla dzieci, które nie są pełnoletnie, jedno z rodziców musi być obecne przy składaniu wniosku. Dotyczy to również sytuacji, gdy dziecko ma już 17 lat i może przedstawić pełnomocnictwo od obojga rodziców. Jeśli oboje rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem, wymagane jest pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody przez nieobecnego rodzica. Jeśli nieobecny rodzic nie ma prawa do współdecydowania o wniosku paszportowym dziecka lub nastolatka, to również musi to być udowodnione, np. orzeczeniem sądu w sprawie opieki nad dzieckiem. Ponadto do wniosku wymagane są te same dokumenty, które są wymagane dla osoby dorosłej, tj.

 • dowód tożsamości,
 • biometryczne zdjęcie paszportowe,
 • dowód, że data wyjazdu jest bliska.
 • i koszt 26 euro.

Nawiasem mówiąc, dzieci od piątego roku życia muszą być obecne osobiście podczas składania wniosku.

Ważność paszportu

Jak długo ważny jest paszport?

Zazwyczaj wydawany w Niemczech bordowo-czerwony paszport elektroniczny ma dziesięcioletni okres ważności. Jeśli w momencie składania wniosku nie ukończyłeś 24 lat, otrzymasz paszport z ważnością tylko sześciu lat. Nie można go przedłużać. Oznacza to, że po upływie ważności, paszport automatycznie staje się nieważny i trzeba wystąpić o nowy.

Niezależnie od tego, czy chcesz podróżować w ramach Unii Europejskiej, czy do krajów pozaeuropejskich, Twój paszport musi być ważny tak długo, jak planowany czas pobytu. Większość znanych krajów wakacyjnych wymaga jednak, aby przy wjeździe paszport był ważny jeszcze przez okres do sześciu miesięcy. Okres ten różni się znacznie w zależności od kraju. W przypadku RPA wystarczy okres ważności 30 dni, w przypadku Egiptu, Brazylii, Sri Lanki czy Tajlandii musi to być sześć miesięcy.

Wskazówka: Dowiedz się w Biurze Spraw Zagranicznych, jak długo Twój paszport musi być ważny w danym kraju docelowym. W przeciwnym razie możesz mieć kłopoty na granicy.

Powód tych regulacji ma związek z okresem ważności pozwoleń na wjazd, które w przypadku wielu krajów wydawane są bezpośrednio na lotnisku. W zależności od kraju jest ona ograniczona do 30, 90 lub nawet 180 dni. Dlatego paszport musi być ważny co najmniej tak samo długo. Pozwolenie na wjazd pozwala przecież na legalny pobyt w kraju przez cały okres ważności, nawet jeśli urlop może trwać tylko tydzień. Może się zdarzyć, że np. zachorujesz lub z innego powodu będziesz musiał pozostać w kraju dłużej niż pierwotnie planowałeś. W takim przypadku paszport musi być nadal ważny do czasu opuszczenia kraju. Jeśli nagle znajdziesz się w obcym kraju bez ważnego paszportu, będzie to oznaczało ogromne niedogodności dla Ciebie i władz.

Co zrobić, jeśli paszport został zgubiony lub skradziony?

Nie jest wcale rzadkością, że dokumenty podróży nagle stają się niemożliwe do odnalezienia, a jeśli już, to oczywiście na krótko przed wyjazdem na wakacje. Aby je znaleźć, pomocne może być przypomnienie sobie, kiedy i gdzie ostatnio miałeś w rękach swój paszport. Jeśli to nie pomoże, nie pozostaje Ci nic innego, jak przeszukać wszystkie miejsca, w których zwykle deponujesz ważne dokumenty. W większości przypadków znajdziesz ponownie potrzebny dokument, a fraszka była niepotrzebna.

Wskazówka: Znajdź stałe miejsce, w którym przechowasz dokumenty podróży, na przykład w przezroczystej plastikowej torbie w porządku z innymi dokumentami, takimi jak świadectwa, dyplomy, dokumenty bankowe i ubezpieczeniowe.

Noszenie zawsze paszportu w portfelu nie jest dobrym pomysłem. Jeśli to zrobisz, ryzykujesz, że zgubisz go poza swoimi czterema ścianami lub że wpadnie w ręce złodzieja.

Nie ma znaczenia, czy zgubiliście Państwo paszport, czy też zaginął on w inny sposób, należy zgłosić jego utratę w biurze paszportowym w miejscu zamieszkania niezwłocznie po powzięciu wiadomości o jego utracie. Ustawa nie daje Ci na to terminu. Musisz zgłosić stratę "niezwłocznie", czyli bez zbędnej zwłoki. Jesteście Państwo prawnie zobowiązani do przestrzegania tego wymogu. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zgłoszenia, można zostać ukaranym grzywną. W większości przypadków właściwym organem jest Bürgeramt lub Bürgerservice. Jeśli paszport został skradziony, należy również zgłosić to na policji. Z reguły robi to biuro paszportowe. Przekazują oni zgłoszenie o zaginięciu na policję, a także do Interpolu i Urzędu Informacyjnego Schengen.

Zagubiony paszport

Zgubiłeś paszport w drodze na lotnisko?

Jeśli mieliście jeszcze w domu paszport i dopiero na lotnisku stwierdziliście jego brak, jest jeszcze możliwość rozpoczęcia podróży. W tym przypadku należy zwrócić się do Policji Federalnej jako odpowiedzialnego organu granicznego, który można znaleźć na każdym niemieckim lotnisku. Mogą one wydać tzw. dokument podróży zastępujący paszport. Warunkiem koniecznym jest wylegitymowanie się innym dokumentem, np. prawem jazdy. Dokument podróży jest ważny przez planowany okres pobytu lub maksymalnie przez jeden miesiąc. W przypadku osób niepełnoletnich wniosek musi być złożony przez osobę sprawującą opiekę lub pełnomocnictwo.

Ale uwaga: inne kraje nie są zobowiązane do uznania tego dokumentu zastępczego. Linia lotnicza może również odmówić Ci lotu. Ponadto nie ma Pan żadnych roszczeń prawnych do wydania Panu przez organ graniczny dokumentu zastępczego. Dlatego nie należy na tym polegać, a już na pewno nie rozpoczynać dalekiej podróży bez ważnego paszportu w nadziei, że na lotnisku dostaniemy jego zamiennik.

Co zrobić w przypadku utraty paszportu za granicą

Jeśli paszport miałeś jeszcze w samolocie i na pewno został on utracony tylko za granicą, to również musisz natychmiast zgłosić jego utratę na miejscowym posterunku policji. Wystawią ci zaświadczenie o stratach. W każdym przypadku należy na to nalegać. W krajach pozaeuropejskich należy wtedy udać się do ambasady niemieckiej. Wydziały konsularne ambasad i konsulatów generalnych za granicą są upoważnione do wydawania tymczasowych dokumentów zastępczych na ponowny wjazd do Niemiec. Jeśli Twój urlop lub podróż służbowa trwa dłużej niż jeden miesiąc lub planujesz podróżować dalej przez inne kraje, ambasada może również wydać paszporty tymczasowe.

Wskazówka: Ponieważ niemieckie biura paszportowe nie są dostępne dla zapytań o wyjaśnienie tożsamości w weekendy i w dni wolne od pracy, otrzymanie paszportu zastępczego może potrwać do następnego dnia roboczego. Należy wziąć to pod uwagę przy dalszym planowaniu podróży i postarać się jak najszybciej umówić na spotkanie w ambasadzie.

Na terenie UE zazwyczaj nie potrzebujesz dokumentów zastępczych. Większość linii lotniczych jest zadowolona z przedstawienia policyjnego zaświadczenia o stratach. Należy jednak krótko zadzwonić do linii lotniczych, aby dowiedzieć się, czy wystarczy certyfikat utraty, czy też potrzebne są dokumenty zastępcze.

Wskazówka: Dobrze jest mieć przy sobie inne dokumenty tożsamości lub przynajmniej kopię paszportu. Ułatwi to pracę biurokratyczną.

Uzyskanie paszportu tymczasowego

Paszport tymczasowy i ekspresowy oraz jak je zdobyć

Nie ma znaczenia czy zgubiłeś paszport, został on skradziony czy jest nieważny z innego powodu, jeśli chcesz częściej wyjeżdżać za granicę, powinieneś w miarę możliwości złożyć wniosek o nowy paszport jednocześnie ze zgłoszeniem utraty. Nie masz jednak obowiązku tego robić. Ponieważ jednak odbiór nowego paszportu może trwać od czterech do dziesięciu tygodni, nie należy zbyt długo zwlekać ze złożeniem wniosku. Z jednej strony doświadczenie pokazuje, że w sezonie turystycznym liczba wniosków jest szczególnie duża, a z drugiej strony paszporty są produkowane centralnie w Bundesdruckerei (Federalnym Biurze Poligraficznym) w Berlinie i wysyłane do misji zagranicznych za pośrednictwem Federalnego Biura Spraw Zagranicznych. To tłumaczy bardzo długi czas przetwarzania.

Jeśli nie możesz czekać tak długo, istnieje możliwość ubiegania się o tzw. paszporty ekspresowe i tymczasowe. Przy procedurze ekspresowej za dodatkową opłatą otrzymasz dokument podróży w ciągu trzech dni roboczych. Zwykły paszport z 32 stronami kosztuje 60 euro, w przypadku paszportu ekspresowego trzeba się liczyć z kosztami rzędu 92 euro. Jeśli dużo podróżujesz i chcesz zbierać pieczątki w paszporcie, możesz również uzyskać paszport z 48 stronami. Będzie to kosztowało Cię dodatkowe 22 euro. Paszport ekspresowy nie różni się niczym od paszportu zwykłego.

Jeśli nie masz trzech dni do wyjazdu, możesz złożyć wniosek o paszport tymczasowy. Jeśli masz przy sobie wszystkie niezbędne dokumenty, zostanie on wydany bezpośrednio przez biuro paszportowe w Twoim miejscu zamieszkania i jest ważny przez rok.

Wskazówka: Służba obywatelska może chcieć zobaczyć dowód na pilność Twojego wniosku. Dlatego do biura podawczego należy zabrać ze sobą potwierdzenie rezerwacji lub bilet lotniczy.

Na aplikację należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:

 • jeśli go posiadasz, stary paszport lub inny dowód tożsamości
 • biometryczne zdjęcie paszportowe
 • w przypadku wystąpienia rozbieżności z wpisami w ewidencji ludności, aktem urodzenia
 • opłata w wysokości 26 euro.

Od 2010 roku specjalne wymagania postawiono zdjęciu paszportowemu. Od tego czasu do wszystkich dokumentów tożsamości, a więc także do paszportów tymczasowych i ekspresowych, należy przedstawić tzw. biometryczne zdjęcie paszportowe. Jest on podstawą paszportu elektronicznego i musi spełniać międzynarodowe standardy biometryczne. Zdjęcie jest przechowywane wraz z innymi danymi biometrycznymi, a od 2007 roku dodatkowo z dwoma odciskami palców na chipie RFID, który znajduje się w okładce zwykłego paszportu. Chip bezpieczeństwa nie jest widoczny z zewnątrz i może być odczytany tylko za pomocą specjalnego czytnika i tylko z niewielkiej odległości. Dane są więc chronione przed dostępem osób nieuprawnionych. Zdjęcie paszportowe nie może być starsze niż sześć miesięcy.

Rada: Profesjonalny fotograf z pewnością zrobi lepsze zdjęcia, ale jeśli trzeba to zrobić szybko, wystarczą również zdjęcia z automatu. Większość maszyn fotograficznych oferuje teraz niedrogie biometryczne zdjęcia paszportowe. Ponieważ tymczasowe dokumenty tożsamości są ważne tylko przez rok, można żyć z kilkoma mniej "ładnymi" zdjęciami.

Czy w międzyczasie zawarłeś związek małżeński i Twoje nazwisko nie zgadza się już z wpisem do ewidencji ludności w Twojej gminie? Następnie należy przedstawić w biurze paszportowym kolejny dowód tożsamości. Najlepiej jeśli jest to akt urodzenia i akt małżeństwa.

Wskazówka: Jeśli odprawiłeś się już online na swój lot i podałeś stary numer paszportu, musisz powiadomić o tym linię lotniczą. Należy odpowiednio zmienić numer paszportu i wystawić nowy bilet.

Umówienie się na spotkanie w sprawie wniosku paszportowego

Czy trzeba się umówić na spotkanie, aby złożyć wniosek?

W mniejszych miastach i gminach można zazwyczaj odwiedzić biura obywatelskie bez umawiania się na spotkanie w normalnych godzinach otwarcia biur. Być może będziesz musiał po prostu uzbroić się w cierpliwość i poczekać, jeśli w głównym sezonie turystycznym jest pośpiech. Natomiast w dużych miastach, takich jak Berlin, na pewno trzeba się umówić na złożenie wniosku. Umawianie wizyt odbywa się wygodnie online poprzez system zarządzania czasem. Wszystkie dostępne terminy są wyświetlane w widoku kalendarza żądanej usługi. Ponieważ nie wszystkie terminy można zrealizować lub ich liczba zmienia się z innych powodów, warto zajrzeć do kalendarza wcześnie rano. Być może w międzyczasie wpisy stały się znowu wolne lub dodano nowe wolne terminy. Dotyczy to również innych miast, w których funkcjonuje system rezerwacji wizyt online.

Wskazówka: Jeśli utkniesz w sieci, pomocny może być również telefon do Centrum Obsługi Obywatelskiej. Wyjaśnij swoje kłopotliwe położenie i grzecznie poproś o umieszczenie między nimi. W końcu to ludzie siedzą w biurach i na szczęście jeszcze nie roboty!

Wniosek

Nieważne, zaginione lub skradzione paszporty nie są powodem do paniki i ewentualnego odwołania planowanego urlopu lub podróży służbowej. Prawo przewiduje szereg możliwości uzyskania ważnych dokumentów podróży nawet w bardzo krótkim czasie. Do pobytu na terenie Unii Europejskiej oraz w większości państw europejskich nie będących członkami UE nie jest potrzebny paszport elektroniczny. Jeśli chcesz podróżować do krajów pozaeuropejskich, możesz to zrobić za pomocą tymczasowych dokumentów podróży, które są uznawane prawie na całym świecie. Są one wydawane bezpośrednio na miejscu we właściwym biurze paszportowym i są zazwyczaj ważne przez rok. W przypadku osoby pełnoletniej do złożenia wniosku wystarczy dowód tożsamości, biometryczne zdjęcie paszportowe oraz opłata. I nawet jeśli dopiero na lotnisku odkryjesz, że brakuje Ci paszportu lub stracił on ważność, to i tak w wielu przypadkach służby graniczne mogą Ci pomóc, wydając tzw. dokument podróży.

Niemniej jednak ważne jest, aby dowiedzieć się dokładnie, jakie są wymagania dotyczące wjazdu do kraju docelowego, zanim wsiądzie się do samolotu z dokumentem podróży, który może nie zostać uznany. Jeśli nadal masz pytania, możesz uzyskać poradę i pomoc od linii lotniczych lub Biura Spraw Zagranicznych.

Ważna uwaga: Ten artykuł został przygotowany z wykorzystaniem ogólnie dostępnych informacji zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem. Wszystkie informacje dotyczą obywateli niemieckich, którzy posiadają niemieckie obywatelstwo i niemiecki dowód osobisty. Nie może stanowić roszczenia do kompletnej i prawnie wiążącej informacji o odzyskaniu ważnego paszportu. W razie wątpliwości należy zapytać o aktualne zasady i wytyczne. Urzędy, z którymi należy się tu kontaktować to przede wszystkim: właściwy dla Państwa organ paszportowy, Biuro Spraw Zagranicznych oraz konsulaty za granicą.

Powrót

Odwiedź nas na:

Link do McParking na Facebook
Link do McParking na Instagram
Link do McParking na Twitter
Link do McParking na LinkedIn
Verlinkung zu McParking auf Youtube