Nouzový pruh - správný postup

Na dálnici je vytvořen nouzový pruh

Často se o tom mluví, ale často se to nedaří realizovat - vytvoření nouzového pruhu. Představte si, že jedete po dálnici, najednou se začne tvořit kolona a z dálky se ozve siréna. Kam teď? V dopravní zácpě se zaseknete a jen stěží se dá uhnout z cesty. To stojí drahocenný čas - nejen záchranku, případnou oběť nehody, ale i vás. Čím dříve dorazí záchranná služba na místo nehody, tím dříve se dopravní zácpa uvolní. Proto platí následující: Pokud provoz stojí, musí být již vytvořen nouzový pruh a v případě dopravní zácpy jsou všichni řidiči povinni udržovat nouzový pruh volný. To, co mnozí považují na první pohled za samozřejmost, je některým zřejmě cizí.

 

Vytvoření nouzového pruhu

Vytváření nouzového pruhu se řídí jednoduchým pravidlem: vlevo uhýbají pouze řidiči jedoucí v levém pruhu, v ostatních pruzích vpravo. Nezáleží na tom, kolik jízdních pruhů je k dispozici. V nouzové situaci se počítá každá vteřina.

Právní úprava

Zákon o silničním provozu dále v § 11 odst. 2 předepisuje záchranný pruh takto: "Jakmile vozidla na dálnicích, jakož i na mimoměstských komunikacích s nejméně dvěma jízdními pruhy pro jeden směr jízdy jedou rychlostí chůze nebo vozidla stojí, musí tato vozidla vytvořit volný jízdní pruh pro průjezd policejních a záchranných vozidel mezi krajním levým jízdním pruhem a jízdním pruhem pro jeden směr jízdy bezprostředně vpravo.". Aby byli následující účastníci silničního provozu včas upozorněni na dopravní nehodu, mohou být zapnuta výstražná světla. Pokud se k takové situaci blížíte, doporučujeme v této fázi jet co nejvíce vlevo nebo vpravo, abyste udrželi volný nouzový pruh.

Mám také použít nouzový pruh?

V zásadě nesmíte použít zpevněnou krajnici, a to ani pro nouzový pruh. Pokud však z prostorových důvodů není možné vytvořit nouzový pruh bez použití zpevněné krajnice, je odbočení na zpevněnou krajnici povoleno.

Práce na silnici a zúžení jízdních pruhů

Vytvořit zde nouzový pruh není zrovna snadné. Nicméně i zde platí totéž: Jezděte co nejvíce vlevo nebo vpravo. Pro zajištění větší bezpečnosti doporučujeme jezdit s dostatečným odstupem od vozidla před vámi. Může být také nutné jet po zpevněné krajnici a střední rezervaci. Zejména v těchto oblastech je důležité reagovat včas.

Zahraničí a nouzový pruh

Podobné předpisy platí ve Švýcarsku, Slovinsku, Maďarsku, České republice a Rakousku, kde je vytvoření a udržování volného jízdního pruhu stanoveno v zákoně o silničním provozu.

Pokuty v Německu

V závislosti na přestupku hrozí pokuta až 320 eur, dva body a měsíční zákaz řízení.

 

Zpět

Navštivte nás na:

Odkaz na McParking na Facebook
Odkaz na McParking na Instagram
Odkaz na McParking na Twitter
Odkaz na McParking na LinkedIn
Odkaz na McParking na Google
Odkaz na McParking na Youtube