• Polscy kierowcy wahadłowi
  • Bezpłatny transfer na dobę
  • ponad 3.000 miejsc parkingowych

Czy nowe StVO jest nieważne?

Człowiek ze znakiem zakazu dla pojazdów silnikowych, inne pojazdy wielopasmowe

Z końcem kwietnia weszły w życie nowe przepisy ruchu drogowego. Zmotoryzowanych dotykają wyższe grzywny i zakazy prowadzenia pojazdów. Przed nowelizacją, jeśli kierowcy nadal byli rażeni prądem lub paralizatorem za przekroczenie prędkości 10 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym, nakładano grzywnę w wysokości 30 euro. Przed 28 kwietnia 2020 r. grzywna wynosiła 15,00 EUR. Przekroczenie prędkości 21 km/h w terenie zabudowanym i 26 km/h w terenie zabudowanym może skutkować miesięcznym zakazem prowadzenia pojazdów. Aktualne informacje można znaleźć tutaj.

 

Czy błąd formalny powoduje nieważność zawiadomienia o nałożeniu kary?

Po wielkich niepokojach, odpowiedzialni za to wycofali się nieco. Dyskutowano o ponownym uznaniu starego katalogu mandatów za obowiązujący. Według Federalnego Ministerstwa Transportu, nowe StVO jest nieważne z powodu braku odniesienia do niezbędnej podstawy prawnej. Federalny Minister Transportu Andreas Scheuer oświadczył również, że oznacza to, iż 100.000 mandatów karnych może zostać zakwestionowanych, ponieważ zostały one wystawione między 28 kwietnia a początkiem lipca zgodnie z nieważnym katalogiem mandatów. Kierowcom, którzy otrzymali mandat karny w tym okresie, zaleca się zatem zasięgnięcie porady prawnej. Adwokaci drogowi indywidualnie decydują, czy warto złożyć apelację. Jednym z przepisów, który pozostanie w mocy w każdym przypadku, jest przepis dotyczący odległości dla rowerzystów i skuterów elektrycznych. Zgodnie z nowym rozporządzeniem należy zachować odległość od 1,5 do 2 m.

Regulacje w poszczególnych krajach związkowych

W Bawarii, Hesji, Kraju Saary, Brandenburgii, Dolnej Saksonii, Nadrenii-Palatynacie, Meklemburgii-Pomorzu Przednim, Berlinie, Saksonii i Nadrenii Północnej-Westfalii obowiązują mandaty według starych przepisów ruchu drogowego. Działania, które doprowadziły do utraty prawa jazdy w Hamburgu, mają zostać zresetowane zgodnie z określonymi warunkami. Kierowca musi jednak udowodnić, że utrata prawa jazdy doprowadziłaby w przeciwnym razie do utraty pracy. W Szlezwiku-Holsztynie prawa jazdy są zwracane tylko wtedy, gdy nie zostały jeszcze prawomocnie orzeczone. Badenia-Wirtembergia, Brema i Saksonia-Anhalt ułaskawiają większość sprawców wykroczeń drogowych i zwracają im prawa jazdy. Niemniej jednak grzywny muszą zostać zapłacone w wysokości określonej w nowym katalogu grzywien. W Turyngii, zgodnie z nowym StVO, nie są obecnie egzekwowane ani grzywny, ani zakazy prowadzenia pojazdów. Naruszenia będą nadal rejestrowane, ale będą karane dopiero później. Nie wiadomo jeszcze, kiedy zapadnie konkretna decyzja w sprawie rozporządzeń w sprawie ruchu drogowego. Centra konsumenckie i platformy internetowe oferują bezpłatne porady w przypadku zastrzeżeń z ich strony.

Przepisy w innych krajach

Za przekroczenie prędkości w Rosji należy zapłacić mandat w wysokości 12,00 EUR, jeżeli dozwolona prędkość została przekroczona o co najmniej 20 km/h. Lista mandatów znajduje się w rosyjskim katalogu mandatów. Rosyjski katalog kar przewiduje jednak również, że zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 4 do 6 miesięcy obowiązuje w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o 40-60 km/h. W przypadku ponownego przekroczenia prędkości może zostać nałożony zakaz prowadzenia pojazdów. W przypadku powtórzenia się tego czynu grozi zakaz prowadzenia pojazdów na okres jednego roku. W Stanach Zjednoczonych przepisy są bardziej restrykcyjne, a za przekroczenie limitu o 10-15 km/h w terenie zabudowanym grozi mandat w wysokości 180,00 euro. W Szwajcarii za przekroczenie dozwolonej prędkości o 11-15 km/h w terenie zabudowanym należy zapłacić mandat w wysokości 229,00 EUR. Grzywny w Holandii są również znacznie wyższe niż w Niemczech. Za przekroczenie dozwolonej prędkości o 10 km/h w terenie zabudowanym grozi mandat w wysokości 67,00 EUR.

 

Powrót

Odwiedź nas na:

Link do McParking na Facebook
Link do McParking na Instagram
Link do McParking na Twitter
Link do McParking na LinkedIn
Verlinkung zu McParking auf Youtube