• Polscy kierowcy wahadłowi
  • Bezpłatny transfer na dobę
  • ponad 3.000 miejsc parkingowych

Kto ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia pojazdów na parkingach?

Ciężko uszkodzony samochód

 

Uszkodzenie własnego pojazdu jest zawsze dokuczliwe - i nierzadko stanowi ogromne obciążenie finansowe dla jego właściciela. Kto jednak ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na parkingu? Na parkingu przy supermarkecie, podczas załadunku i rozładunku na prywatnym parkingu lub na wynajętym parkingu podczas wakacyjnego wyjazdu - istnieje wiele sposobów na zaparkowanie samochodu, motocykla i innych pojazdów, gdy nie są one używane.

Aby wyjaśnić kwestię roszczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, należy najpierw ustalić kilka kluczowych danych, ponieważ w zależności od strefy parkowania i okoliczności wypadku obowiązują różne podstawy prawne. Chcielibyśmy przedstawić Państwu ogólny zarys - nie twierdząc, że jest on kompletny - ponieważ w razie wątpliwości, nawet w przypadku wypadków na parkingu, z reguły wydawane jest orzeczenie sądowe.

 

Jakie szkody z tytułu odpowiedzialności cywilnej mogą wystąpić na parkingach?

Uszkodzenia pojazdów na parkingach mogą powstawać na różne sposoby. Najbardziej typowe są prawdopodobnie wypadki podczas parkowania lub cofania z miejsca parkingowego - z uszkodzeniem własnego samochodu lub innego pojazdu. Ale nierzadko zdarzają się również zderzenia tylne podczas szukania miejsca parkingowego lub opuszczania terenu. Jeśli miejsca parkingowe są szczególnie ciasno oznakowane, może dojść do szkód materialnych także przy otwieraniu drzwi pojazdu. Szkody są szczególnie dokuczliwe, gdy są spowodowane nieodpowiednim zabezpieczeniem ruchu na parkingu lub celowym działaniem. Ale nawet w tych przypadkach kwestia odpowiedzialności nie jest tak łatwa do rozstrzygnięcia, jak się wydaje.

Podstawowe różnice między parkingami publicznymi a prywatnymi

O parkingu publicznym mówi się zawsze wtedy, gdy jest on swobodnie dostępny dla wszystkich użytkowników dróg, nawet za opłatą. Może to być bezpłatny parking przy supermarkecie lub zatoka parkingowa na poboczu drogi, jak również płatny garaż lub inny parking. W tych przypadkach obowiązuje zawsze StVO, jeśli chodzi o zasady pierwszeństwa i inne przepisy ruchu drogowego.

Z drugiej strony, na parkingu prywatnym lub firmowym sytuacja może być inna. Operator parkingu może na przykład udzielić pierwszeństwa określonym pojazdom, zmienić prawo przejazdu lub określić inne środki, takie jak prędkość poruszania się pieszych. Jeśli tak nie jest, to również w tym przypadku zastosowanie ma StVO.

Kwestie odpowiedzialności na parkingu - trzy studia przypadku

Chcielibyśmy przedstawić Państwu trzy krótkie przykłady, w których kwestia odpowiedzialności została rozstrzygnięta przez sąd:

1. parking wielopoziomowy: odpadający tynk powoduje uszkodzenia lakieru i wgniecenia pojazdu

Właściciel pojazdu zaparkował swój samochód na płatnym parkingu. Kiedy poszedł po nią ponownie, okazało się, że jest uszkodzona przez pokruszony tynk. Sąd orzekł, że zarządca parkingu wielopoziomowego musi zapłacić za szkody, ponieważ nie dopełnił obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa na drodze. Oznacza to na przykład, że musi on regularnie sprawdzać stabilność ścian i sufitów.

2. parking publiczny: szkoda spowodowana przez otwarcie drzwi na miejscu parkingowym

W innym przypadku pasażer, otwierając swoje drzwi, spowodował uszkodzenie innego pojazdu. Osobliwość tutaj: Kierowca uszkodzonego pojazdu wjechał właśnie na sąsiednią zatokę parkingową. Sędzia orzekł zatem, że obie strony ponoszą częściową winę. Powód: Z jednej strony osoba otwierająca drzwi musi upewnić się, że może je otworzyć bez zagrożenia. Z drugiej strony, osoba parkująca musi zachować szczególną ostrożność, jeśli w sąsiednim pojeździe znajdują się jeszcze ludzie i zawsze przewidywać możliwość otwarcia drzwi.

3. parking prywatny: wypadek ze zmienioną trasą ruchu drogowego

Przepisy StVO dotyczące prawa drogi nie muszą być stosowane na parkingach prywatnych - zarządca parkingu ma tutaj własne kompetencje decyzyjne. Taka sytuacja miała miejsce w innym przypadku: prywatny parking był wykorzystywany zarówno przez samochody osobowe, jak i ciężarowe, przy czym przedsiębiorca ustanowił specjalne prawo przejazdu dla samochodów ciężarowych. Na skrzyżowaniu doszło do zderzenia ciężarówki jadącej z lewej strony i samochodu jadącego z prawej strony. Ponieważ kierowca samochodu osobowego nie zwrócił uwagi na zmienione przepisy dotyczące prawa pierwszeństwa przejazdu i tym samym zajął miejsce kierowcy ciężarówki, odpowiedzialność, a tym samym rozliczenie szkody spoczywała jednoznacznie na nim.

Uwagi dotyczące odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdów na parkingach McParking

Parkingi McParking uznawane są za parkingi publiczne, z których za opłatą może korzystać każdy użytkownik drogi. Dlatego również tutaj obowiązują przepisy StVO - bez wyjątku. Jeśli dojdzie do uszkodzenia Państwa pojazdu lub innego pojazdu, prosimy o krótkie poinformowanie o tym pracowników parkingu, a następnie policji, aby w razie potrzeby można było sporządzić protokół szkody. Jeśli nie zgłosisz szkody spowodowanej przez siebie, jest to uważane za potrącenie i ucieczkę, co może być karane wysokimi grzywnami - nawet za małe zadrapanie.

McParking, jako zarządca parkingu, ponosi odpowiedzialność tylko wtedy, gdy szkoda została spowodowana przez rażące zaniedbanie lub umyślnie przez naszych pracowników lub odpowiednich zastępców. W przypadku włamania, kradzieży lub uszkodzenia pojazdu przez osobę trzecią, odpowiedzialność McParking jest wykluczona. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych.

 

Powrót

Odwiedź nas na:

Link do McParking na Facebook
Link do McParking na Instagram
Link do McParking na Twitter
Link do McParking na LinkedIn
Verlinkung zu McParking auf Youtube