Zvláštní poznávací značky a jejich význam

 

Zavazadlový prostor se sezónní poznávací značkou

Které poznávací značky mají jaký význam

Někdy je kombinace čísel a písmen červená, jindy zelená a některé poznávací značky mají na zadní straně další čísla. Co ale vlastně znamenají různobarevné poznávací značky?

 

Červené speciální poznávací značky

Červené registrační značky se používají pro zkušební jízdy nebo pro převádění vozů. Umožňují neregistrovaným vozům účastnit se veřejného silničního provozu. Značky však mohou používat pouze prodejci automobilů nebo servisy.

Speciální zelená poznávací značka

Zelená registrační značka se na silnicích objevuje poměrně zřídka. Zelená poznávací značka znamená, že je tento vůz osvobozen od daně. Protože slouží lesnickým nebo zemědělským účelům nebo charitativním organizacím.

Tabulka s číslem H

Písmeno H znamená historické vozidlo a je určeno pouze pro klasické vozy. Pro tento účel musí být vozidlo nejméně 30 let staré a kontrolní organizace musí vozidlo klasifikovat jako způsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Kromě toho musí vůz splňovat podrobný katalog požadavků, například být vybaven originálními díly.

Tabulka s číslem E

Vozy, které mají na konci kombinace čísel na registrační značce písmeno E, jsou elektromobily.

Přenosová registrační značka

Krátkodobá registrační značka: Tato registrační značka je určena pro soukromé osoby, které si chtějí vůz vyzkoušet nebo si jej vyzvednout u prodejce, aby jej mohly následně zaregistrovat. Poznávací značku poznáte podle žlutého rámečku vpravo. Je na ní uvedeno datum platnosti, od kdy do kdy je registrační značka platná. Platnost této registrační značky je maximálně pět dní.

Vývozní poznávací značka: Na této registrační značce je v pravém rohu červený pruh. Je zde také vyraženo datum. Před uplynutím této lhůty musí být vůz převezen do zahraničí.

Sezónní a vyměnitelné poznávací značky

Sezónní poznávací značky jsou často k vidění na kabrioletech nebo motocyklech. Poznáte je podle data vyraženého v pravém rohu. Uvádí měsíce, od kdy do kdy lze vůz používat.

Vyměnitelné registrační značky jsou určeny pro dva vozy. Vozy však nesmí jezdit současně. Registrační značka je označena malým písmenem W nad razítkem registračního úřadu. Kromě toho má registrační značka ještě druhou část. Na menší části registrační značky je vyražena číslice 1 nebo 2 a pod ní je celá registrační značka, tj. umístění a kombinace písmen a číslic. Velká část registrační značky je trvale připevněna na vozidle, menší část je určena k výměně.

Speciální poznávací značky s písmeny X nebo Y

Poznávací značky s písmenem X jsou vyhrazeny pro NATO a poznávací značky s písmenem Y pro německé ozbrojené síly.

Bez ohledu na registrační značku vašeho vozu u nás mohou parkovat všechny vozy. Rezervujte si bezpečné a monitorované parkovací místo pro svůj let u společnosti McParking.

 

Zpět

Navštivte nás na:

Odkaz na McParking na Facebook
Odkaz na McParking na Instagram
Odkaz na McParking na Twitter
Odkaz na McParking na LinkedIn
Odkaz na McParking na Youtube